Kompleksowa obsługa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

KANCELARIA specjalizuje się w prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to zarówno bieżącej obsługi, jak i przeprowadzania skomplikowanych transakcji oraz przekształceń.
KANCELARIA posiada duże doświadczenie zarówno w zakresie obsługi spółek osobowych, jak i spółek kapitałowych, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych oraz innych podmiotów tworzonych lub działających na obszarze Polski, w tym także jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa..
W ramach bieżącej obsługi prawnej KANCELARIA świadczy pomoc w zakresie stałej lub okresowej obsługi, w szczególności: zmian statutów i umów, zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, umarzania udziałów i akcji, negocjacji handlowych, projektów umów o współpracy handlowej, zabezpieczeń dokonywanych transakcji. KANCELARIA doradza również swoim klientom w sprawach pracowniczych oraz związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

W odniesieniu do nowo powstających podmiotów KANCELARIA oferuje pomoc przy zakładaniu spółek kapitałowych i osobowych, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów gospodarczych.