KANCELARIA prowadzi kompleksową obsługę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, działających zarówno na obszarze RP, jak i poza granicami kraju, a także świadczy pomoc prawną w sprawach indywidualnych.

Skład osobowy:

r. pr. Izabella Ziemblicka
specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie zamówień publicznych, prawie spadkowym oraz prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz w sprawach dotyczących ubezpieczeń osobowych i majątkowych (ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, objęte patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, na UMK w Toruniu).

r.pr. Błażej Snochowski
specjalizuje się w prawie gospodarczym, upadłościowym i naprawczym, arbitrażu oraz restrukturyzacji zobowiązań. Zajmuje się zagadnieniami prawnymi dotyczącymi nieruchomości oraz kwestiami związanymi z działalnością spółek prawa handlowego.

aplikant radcowski Karolina Rokicka

asystent prawny Radosław Frysztak