Mediacja

KANCELARIA zapewnia swoim Klientom pełen zakres obsługi prawnej, oferując pomoc w rozwiązywaniu sporów na drodze polubownej. KANCELARIA przygotowuje i prowadzi zarówno sprawy w postępowaniu wywołanym złożeniem wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, jak i mediacji, będącej wynikiem umowy o mediację, bądź skierowania do mediacji decyzją sądu.