Nieruchomości

W odniesieniu do nieruchomości KANCELARIA świadczy usługi prawne związane z  przygotowywaniem umów, w szczególności umów dotyczących kupna lub sprzedaży nieruchomości, najmu, dzierżawy, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości. KANCELARIA zajmuje się także prowadzeniem postępowań sądowych oraz administracyjnych, podejmowaniem działań w celu ustanowienia lub wykreślenia hipotek oraz innych obciążeń i praw osób trzecich z ksiąg wieczystych prowadzonych dla poszczególnych nieruchomości. KANCELARIA specjalizuje się w sprawach dotyczących nieruchomości o nieuregulowanym lub szczególnie skomplikowanym stanie prawnym.
KANCELARIA dokonuje także analiz prawnych nieruchomości pod kątem zakresu ich obciążenia, związanego z tym ryzyka oraz jego ograniczania i eliminacji. Świadczymy również pomoc prawną w zakresie negocjacji dotyczących nabycia nieruchomości, także w trybie przetargowym.
Prowadzimy spory dotyczące przebiegu granic nieruchomości, wznowienia znaków granicznych oraz spory związane z odzyskiwaniem nieruchomości utraconych w wyniku ustaw wywłaszczeniowych.