Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

KANCELARIA świadczy usługi prawne w zakresie zagadnień związanych z prawem pracy, zarówno na etapie przygotowania odpowiednich umów (w szczególności: umowa o pracę, umowa o zakazie działalności konkurencyjnej, umowa o odpowiedzialności za mienie powierzone), kontroli i koordynacji prawidłowości procesu nawiązania oraz trwania stosunku pracy, jak i reprezentowania pracodawców lub pracowników w sporach sądowych z zakresu prawa pracy. KANCELARIA służy pomocą w kwestii rozwiązywania stosunku pracy, w tym także zwolnień grupowych. Poszukujemy rozwiązań dostosowanych do indywidualnej sytuacji każdego klienta. Zakres świadczonej pomocy prawnej rozciąga się także na zagadnienia praktyczne z zakresu spraw kadrowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia zakazu działalności konkurencyjnej w czasie trwania stosunku pracy oraz po jego zakończeniu i związanych z tym roszczeń zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

KANCELARIA świadczy usługi pomocy prawnej w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych. Przygotowuje odwołania od decyzji organów rentowych oraz reprezentuje stronę w postępowaniu przed sądami powszechnymi.