Prawo rodzinne i opiekuńcze

KANCELARIA świadczy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, obejmującą w szczególności doradztwo oraz reprezentację procesową w sprawach o rozwód, separację oraz unieważnienie małżeństwa, a także w sprawach o alimenty, w tym o zmianę wysokości alimentów. Świadczymy w szczególności pomoc w sprawach ze stosunków majątkowo – małżeńskich, takich jak: zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej, czy podział majątku wspólnego małżonków. KANCELARIA prowadzi również sprawy o przysposobienie, ustanowienie opieki lub kurateli.