Prawo spadkowe

KANCELARIA świadczy pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego, zarówno na rzecz spadkobierców, jak i przyszłych spadkodawców. Reprezentujemy klientów we wszystkich sprawach z zakresu prawa spadkowego, w szczególności w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku i podziału masy spadkowej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu skutecznie poszukujemy najkorzystniejszych rozwiązań sporów o dział spadku. Udzielamy porad w kwestiach dotyczących dziedziczenia.