Prawo ubezpieczeń osobowych i majątkowych

W zakresie prawa ubezpieczeń świadczymy usługi związane z analizą prawną umów ubezpieczenia, umów reasekuracji oraz innych produktów ubezpieczeniowych. KANCELARIA prowadzi sprawy ubezpieczeniowe z zakresu dochodzenia odszkodowań w zakresie ubezpieczeń majątkowych, osobowych oraz odpowiedzialności cywilnej sprawców szkody, zarówno w ramach procesów sądowych, jak i poprzez postępowanie likwidacyjne oraz postępowanie przed zakładami ubezpieczeń.