Prowadzenie sporów sądowych

KANCELARIA prowadzi kompleksową obsługę prawą w zakresie prowadzenia sporów sądowych, zarówno przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak i w zakresie sądownictwa arbitrażowego.
Zastępstwo procesowe zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych wykonywane jest przez doświadczonych radców prawnych oraz aplikantów specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach prawa. KANCELARIA podejmuje się reprezentowania interesów klientów również w skomplikowanych sprawach cywilnych, gospodarczych oraz administracyjnych przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji, a także przed Sądem  Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.