Restrukturyzacja zobowiązań

Dla klientów mających trudności ze spłatą zobowiązań KANCELARIA prowadzi działania prowadzące do restrukturyzacji zadłużeń i umożliwiające spłatę zrestrukturyzowanych zobowiązań. Na wstępie dokonujemy analizy sytuacji finansowej klienta i oceniamy możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej. Na podstawie przeprowadzonych analiz przygotowujemy propozycje restrukturyzacyjne dla wierzycieli, składamy w imieniu klienta ofertę spłaty zadłużenia i przystępujemy do negocjacji z wierzycielami. Negocjacje finalizujemy zawarciem ugód i porozumień dotyczących spłaty zobowiązań, po czym przystępujemy do ich realizacji czynnie uczestnicząc w podejmowanych przez klienta wysiłkach mających na celu pozyskanie środków na spłatę zobowiązań. Prowadzimy negocjacje m.in. z bankami, urzędami skarbowymi, ZUS i KRUS.

KANCELARIA może się poszczycić sukcesami na tym polu. Przeprowadzone przez nas postępowania restrukturyzacyjne okazują się korzystne dla obu stron, bowiem zadłużony przedsiębiorca spłaca zobowiązania i odzyskuje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, a wierzyciel uzyskuje większe zaspokojenie, niżby to miało miejsce w przypadku zastosowania zwykłych metod windykacyjnych.